Halonen nautti suurta suosiota politiikan johdossa

Tarjahalonen.fi ovat nyt päällä presidenthalonen.fi.

Halonen nautti suurta suosiota politiikan johdossa

Suomen politiikka on pohjautunut aina itsenäistymisen ajoista alkaen parlamentaariseen demokratiaan. Monipuoluejärjestelmän myötä eduskunnasta löytyy lukuisia eri puolueita, joiden edustajat ajavat itselleen tärkeitä asioita. Tällä hetkellä eduskunnassa olevia puolueita ovat Kokoomus, SDP eli sosiaalidemokraatit, Keskusta, Vihreät, RKP, KRP sekä Vasemmisto. Tällä hetkellä joukkoon puuhataan lisäksi uutta puoluetta, joka tunnetaan nimellä Siniset.

Suomessa lakeja säätää maamme kahdestasadasta kansanedustajasta muodostuva eduskunta, jonka valitsee kansa. Toimeenpanovallasta vastaa se sijaan eri alojen ministereistä koostuva valtioneuvosto, jota luotsaa maamme senhetkinen pääministeri. Suomessa tasavallan presidentin valitsee kansa, mutta tätä nykyä presidentin valtaoikeudet ovat huomattavasti pienemmät kuin mitä ne olivat vielä muutama vuosikymmen sitten. Presidentin keskeisimpiä työtehtäviä ovat ulkopolitiikan johtaminen valtioneuvoston rinnalla sekä puolustusvoimain ylipäällikön tehtävät. Mauno Koiviston aikana alettiin kitkeä presidentin valtaoikeuksia ja se jatkui erityisen vahvana vielä Ahtisaaren ja Halosenkin aikana.

Valokuvaaja: Jan Leineberg

Ennen nykyistä presidenttiämme Sauli Niinistöä vallassa oli kahden presidenttikauden ajan todella suurta kansansuosiota nauttinut Helsingistä lähtöisin oleva Tarja Halonen, joka oli aikanaan yksi maailman ensimmäisistä naispresidenteistä. Halonen ajoi jo presidenttikausiaan ennen itselleen tärkeitä asioita kuten ihmisoikeuksia ja tasa-arvoisuutta, mutta myös presidentin virassa hän pyrki niin ikään selvittämään suurimpia globalisaatioon liittyviä haasteita. Halonen ei ollut presidenttiehdokkaanakaan millään lailla perinteinen ehdokas, sillä hän edusti poikkeuksellisia valintoja. Kirkkoon kuulumattomana ja erilaisten järjestöjen parissa aktiivisesti touhuava vasemmistodemokraatti ei välttämättä olisi ensimmäisenä tullut mieleen kun presidenttiehdokkaita etsittiin, mutta niin vain kävi, että Halonen valittiin johtamaan maatamme. Presidenttinä Halosen suosiota ruokki hänen välitön asenteensa ja mutkattomuutensa, jonka vuoksi hänet nähtiinkin koko kansan Tarjana. Toki Halonen sai aikaan myös kritiikkiä, eikä jokainen suomalainen allekirjoittanut Haloselle tärkeitä arvoja kuten epätasa-arvoisuuden ja syrjäytyneisyyden kitkemistä.

Tarja Halosen aikaan koettiin sekä nousuja että laskuja talouden saralla. Nykyään monet ihmiset käyttävät hyödykseen nopeasti saatavia lainoja. Parhaimmat lainat suomalaisille löytyvät sivulta lainat.fi.